THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh (BAPC), địa chỉ: số 561, Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 92 điểm 3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không
/documents/52082/0/12-TB-QLTTBT.pdf/90e22862-979d-43e1-be03-bdecc2719dbf

Bình luận