THÔNG BÁO Về việc khảo sát giá cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu buộc xử lý tiêu hủy theo quy định

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-QLTTBT ngày 01/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre về phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Tờ trình...

Đội QLTT số 2 kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng bồn chứa nước không đảm bảo các điều kiện lưu thông theo quy định.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên ngành, tình hình xâm nhập mặn năm 2023- 2024 sẽ diễn biến cực đoan gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, sinh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ngày 10/11/2023 tại Khách Sạn Hàm Luông, địa chỉ: Số 220 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh bến Tre, Cục quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội Nghị tuyên truyền pháp luật phổ biến...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017; Căn cứ Thông tư số 02/2022/BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 0355.602.828