Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Bến Tre phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức trao tặng, hỗ trợ lương thực đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức trao tặng 02 tấn gạo trong chương trình chung tay vì cộng đồng vượt lên thách thức, giúp đỡ người dân tỉnh Bến Tre gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.