Ngày 24/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kém chất lượng và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu với tổng số tiền 325.347.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng theo chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Bến Tre chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng mặt hàng xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực hiện Công văn số 03/BCĐ 389-VPTT ngày 08/02/2021 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu và Công văn số 1817/TCQLTT-CNV ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về phòng, chống buôn lậu và kiểm tra, xử lý trong kinh doanh xăng dầu. Ngày 30 tháng 8 năm 2021 Cục Quản lý thị trường Bến Tre ban hành công văn số 634/CQLTT-NV để chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác phối hợp giữa ngành, các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các thương nhân nhập khẩu, phân phối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu…, trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, phân phối, kinh doanh xăng dầu, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: gian lận về đo lường, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 389 Tỉnh, do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra 01 (một) doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tại Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Đồng thời, kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật nên tiến hành lấy 01 (một) mẫu xăng RON 95 III để kiểm nghiệm chất lượng.

Theo Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thì mẫu xăng nêu trên có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể, mẫu xăng RON 95 III đang kinh doanh chỉ đạt 93. Qua xác minh làm rõ, Đội QLTT số 4 lập biên bản vi phạm và chuyển hồ sơ vụ việc về Cục QLTT tỉnh Bến Tre trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm nêu trên với số tiền 325.347.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Ảnh Đoàn kiểm tra đang kiểm tra tại doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu trên địa bàn trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng; tăng cường phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các thương nhân nhập khẩu, phân phối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu…, trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, phân phối, kinh doanh xăng dầu, nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: gian lận về đo lường, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng, góp phần lập lại trật tự trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Hồ Hiếu Thuận
CỤC QLTT TỈNH BẾN TRE

Bình luận