Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bến Tre tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2021 và Hội nghị CBCC năm 2022

Sáng ngày 28/12/2021, tại trụ sở Cục QLTT Bến Tre, Cục QLTT Bến Tre phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị CBCC năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đòan Viên chức tỉnh, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy và sự có mặt của 37 đại biểu là cán bộ chủ chốt đại diện cho toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT Bến Tre.

Hình ảnh: Đoàn Chủ tịch hội nghị

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để hạn chế tập trung quá đông người, nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức hội nghị, thành phần tham gia hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 là những đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và một số công chức, công đòan viên có liên quan của các Phòng, Đội QLTT đại diện cho toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT Bến Tre.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tự kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung); báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Cục QLTT Bến Tre…

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp kéo dài, gây nhiều khó khăn cho đời sống, sinh hoạt và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản suất, kinh doanh của nhân dân, nhưng lãnh đạo cơ quan đã quán triệt sâu, rộng phương châm năm 2021 của Tỉnh ủy “Đồng thuận-sáng tạo” cũng như các nội dung trọng tâm của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, tích cực tham mưu với Tổng cục QLTT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác năm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm cung và cầu các mặt hàng thiết yếu ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng cơ bản của nhân dân, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc khan hiếm hàng hóa giả tạo. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. Qua đó, công tác chỉ đạo, điều hành mang lại hiệu quả tích cực, hầu hết các đầu công việc, chỉ tiêu kế họach đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong thời gian tới, hội nghị tập trung thảo luận tích cực, sôi nổi, cho nhiều ý kiến thiết thực về các giải pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu theo các dự thảo văn kiện; thảo luận sâu các giải pháp thực hiện quy chế nội bộ và phương hướng nhiệm vụ của Cục năm 2022 nhằm bảo đảm đạt kế họach đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đánh giá cao việc tổ chức hội nghị, thực chất đúng theo Nghị định số 04/20215/NĐ-CP, triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình hội nghị đã đề ra, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, các đại biểu dự hội nghị thảo luận tích cực, có trọng tâm góp phần vào sự thành công của hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cũng biểu dương kết quả họat động của công đoàn Cục QLTT Bến Tre đã đạt được thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Đồng chí ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo đối với Công đòan Cục QLTT trong thời gian qua. Đề nghị trong thời gian tới công đoàn tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục khó khăn để phối hợp tốt với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, người lao động và thúc đẩy thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua năm 2022. Đề nghị Đảng ủy quan tâm chỉ đạo Ban Chấp hành Công đòan Cục QLTT tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ tới vào năm 2022.

Đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đòan Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi Đòan Chủ tịch ghi nhận, tiếp thu ý kiến, giải trình các vấn đề mà đại biểu đã đóng góp. Lãnh đạo cơ quan tiến hành khen thưởng cho 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

          Hình ảnh: Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng (đứng thứ 3 từ trái sang) trao tặng giấy chứng nhận cho công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành CĐCS Cục QLTT Bến Tre trao tặng giấy khen cho 04 Tổ Công đoàn và 08 công đoàn viên có nhiều thành tích xuất sắc trong họat động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức năm 2021.

          Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch CĐCS (đứng giữa) trao tặng giấy khen cho công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2021.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Hoàng Em, đại diện cho tổ chức công đoàn tiến hành trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đòan cho 01 đồng chí ủy viên BCHĐCS Cục QLTT Bến Tre.

           Đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đòan Viên chức tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ công đòan Cục QLTT Bến Tre.   

Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng, đại diện Đoàn Chủ tịch, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Cục, sự phối hợp chặt chẽ của Công đòan cơ sở cơ quan và quyết tâm của các Phòng, Đội QLTT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ; công tác triển khai tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của cấp trên được tổ chức thực hiện tốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, hầu hết tư tưởng của công chức, người lao động ổn định; công tác xây dựng cơ quan, công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện đạt yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được thực hiện đúng kế họach; hoạt động của tập thể lãnh đạo Cục QLTT và lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tích cực, thường xuyên; các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra; các phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao. Năm 2022, sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn đối với lực lượng QLTT, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể chưa chấm dứt, tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; lực lượng QLTT bước đầu chính thức áp dụng phần mềm INS vào họat động chuyên môn sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn, lúng túng…Vì vậy, để khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác, đề nghị lực lượng QLTT Bến Tre cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; có các giải pháp tốt nhất để giám sát thị trường, chủ động thu thập thông tin, xây dựng phương án triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại có quy mô lớn; thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Chăm lo đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng, nhất là những trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên nền tảng INS; tiếp tục đào tạo, tập huấn các kỹ năng sử dụng phần mền INS và các phần mềm quản lý khác có liên quan; đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các Doanh nghiệp chân chính, Hiệp hội ngành hàng để nắm bắt các phương thức thủ đoạn của các đối tượng vi phạm. Lập dữ liệu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ đưa vào quản lý một cách có hệ thống; nâng cao công tác thông tin truyền thông và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của lực lượng QLTT Bến Tre, khắc phục khó khăn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị Tổng kết năm 2021 và Hội nghị CBCC năm 2022 Cục Quản lý thị trường Bến Tre kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui và sự đoàn kết quyết tâm cao của công chức, người lao động./.

Nguyễn Thanh Phương
Cục QLTT Bến Tre

Bình luận