Cục QLTT tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 11 năm 2021 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm của Trưởng phòng, Đội trưởng Đội QLTT.

Chiều ngày 07/11/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban định kỳ đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm của Trưởng phòng, Đội trưởng Đội QLTT với Thủ trưởng cơ quan. Chủ trì hội nghị có đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các Phòng, Đội QLTT và một số công chức các Phòng thuộc Cục.

          Hình ảnh Hội nghị giao ban định kỳ tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm của Trưởng phòng, Đội trưởng Đội QLTT với Thủ trưởng cơ quan.

Hội nghị giao ban định kỳ tháng 11 năm 2021 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan trong tháng 11, phát huy những ưu điểm, mặt làm được, chỉ ra những hạn chế thời gian qua để khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021 góp phần hòan thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng ủy và kế họach của cơ quan trong năm 2021.

Tháng 11 năm 2021, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, triển khai tốt các kế hoạch, chương trình công tác của cấp trên, của cơ quan, tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Tỉnh uỷ,  UBND tỉnh góp phần ổn định thị trường, đặc biệt là tập trung quản lý, giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, không để xảy ra đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý hay khan hiếm hàng hóa giả tạo. Kết quả họat động tháng 11 năm 2021 hoàn thành tiến độ, chỉ tiêu kế hoạch, Cục QLTT Bến Tre đã kiểm tra 133 vụ, lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền 588.250.000 đồng/95 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 456.000.000 đồng, số vụ, số tiền còn lại đang triển khai thực hiện.

Từ đầu năm đến tháng 11 năm 2021, lực lượng QLTT tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt hiệu quả tích cực; đặc biệt là tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, thúc đẩy ổn định, lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thành công “Mục tiêu kép” theo chủ trương của trung ương là vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả từ tháng 01 đến ngày 29/11/2021, số vụ kiểm tra: 1.220 /1096 vụ (so với năm 2020 đạt 111,31%. So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là 1220/1210 vụ, đạt 100,82%). Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 4.630.180.500/ 4/500/000/000 đồng (so với kế họach năm 2021 đạt 102,89%);  Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng QLTT còn phối hợp tốt với các ngành chức năng có liên quan như: Công an; Công Thương; Thuế; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học - Công nghệ… kiểm tra các lĩnh vực có liên quan là 234 vụ (do các ngành chức năng chủ trì thụ lý, giải quyết).

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hòan thành theo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, một số chỉ tiêu vượt kế họach đề ra, dự kiến đến cuối năm thêm nhiều chỉ tiêu sẽ vượt cao so với kế họach năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, như: do phần mềm xử lý vi phạm hành chính (INS) là phần mềm mới, chưa được tổ chức tập huấn thường xuyên nghiệp vụ cập nhật quản lý địa bàn, quản lý danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh vào phần mềm INS, còn nhiều công chức chưa thành thạo, nên việc cập nhật số liệu có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ với hồ sơ giấy;  việc phát hiện bắt giữ các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại có quy mô lớn, điển hình chưa nhiều, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo điều hành của đơn vị, không thường xuyên tổ chức được việc theo dõi, mật phục và bắt giữ các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại với qui mô lớn còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí La Văn Bé, chỉ đạo tiếp tục phát huy những mặt làm được trong thời qua, các đơn vị có giải pháp khắc phục hạn chế đã nêu ra và đề nghị Tổ Công tác Công nghệ thông tin của cơ quan tiếp tục làm việc, hỗ trợ, hướng dẫn các Đội QLTT thực hiện tốt việc cập nhật phần mềm INS thông suốt, tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị sẵn sàng cho việc kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trên nền tảng phần mềm INS vào năm 2022. Tăng cường công tác quản lý địa bàn chặt chẽ, dự báo tình hình thị trường sâu sắc hơn, tạo nhiều cơ sở báo tin, thu thập đầy đủ thông tin về thị trường và họat động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều hơn các vụ buôn lậu, gian lận thương mại có quy mô lớn.

          Các đồng chí Trưởng phòng, Đội trưởng Đội QLTT đang thực hiện ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu.

Sau khi đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021, hội nghị triển khai tổ chức việc ký cam kết thực hiện trách nhiệm của các đồng chí Trưởng phòng, Đội trưởng Đội QLTT với Thủ trưởng cơ quan. Theo đó, hội nghị đã thảo luận, thống nhất và ký cam kết thực hiện năm nội dung chủ yếu phù hợp với vai trò, vị trí của các đồng chí Trưởng phòng, Đội trưởng là hai “Đi đầu, làm gương”, ba “cam kết”. Sau khi ký cam kết, các đồng chí Trưởng phòng, Đội trưởng hứa hẹn với lãnh đạo Cục sẽ thực hiện tốt các nội dung đã ký, gương mẫu, đi đầu trong các họat động công vụ, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhằm xây dựng đơn vị do mình lãnh đạo, điều hành ngày càng vững mạnh, hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

          Các đồng Trưởng phòng, Đội trưởng (người cầm bản cam kết) hứa hẹn thực hiện tốt các nội dung cam kết trước hội nghị và lãnh đạo Cục QLTT.

Kết luận hội nghị, đồng chí La Văn Bé phát biểu: Trong thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng QLTT tỉnh, Cục QLTT Bến Tre sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, tiến tới hiện đại, xây dựng hình ảnh công chức QLTT trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của cơ chế thị trường và xu thế hội nhập. Tiếp tục, khắc phục những khó khăn hạn chế, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, khẳng định vai trò của lực lượng QLTT là đơn vị chủ công, đi đầu trong mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Nguyễn Thanh Phương
CỤC QLTT TỈNH BẾN TRE

Bình luận