Cục QLTT tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và trao đổi nghiệp vụ Quản lý thị trường.

Ngày 12/01/2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và trao đổi nghiệp vụ quản lý thị trường. Ông La Văn Bé, Quyền Cục trưởng chủ trì hội nghị, Ông Hồ Thanh Long, Phó Cục trưởng báo cáo viên và cùng với sự tham dự của tất cả công chức toàn lực lượng QLTT tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CQLTT ngày 07 tháng  01 năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Bến Tre về tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và trao đổi nghiệp vụ quản lý thị trường, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của công chức, người lao động trong đơn vị, phục vụ trực tiếp cho hoạt động công vụ.

Để bảo đảm an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tại điểm cầu Cục QLTT Bến Tre được tổ chức trực tiếp với thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Cục; công chức, người lao động các Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Tổ chức - Hành chính, Đội QLTT số 4, Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Bến Tre) và trực tuyến tại 03 điểm cầu của Đội QLTT các huyện, gồm: Đội QLTT số 1, Đội QLTT số 2, Đội QLTT số 3.

Đồng chí  Hồ Thanh Long, Phó cục trưởng (người đứng) báo cáo các nội dung văn bản được triển khai

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai, quán triệt những nội dung mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Hình ảnh một số nội dung của Luật XLVPHC

Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Thanh Long, Phó cục trưởng báo cáo, giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, Nghị định 118/2021/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Công Thương có liên quan. Đồng thời, hướng dẫn ghi chép mẫu biên bản, quyết định trong kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; một số điểm cần lưu ý trong việc thiết lập hồ sơ và xử lý vụ việc.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cục QLTT tỉnh Bến Tre

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận một số nội dung mới của các văn bản pháp luật có liên quan và có nhiều ý kiến nêu một số điểm còn bất cập, chưa rõ, trong đó có một vài biểu mẫu ấn chỉ chưa thể hiện đầy đủ nội dung thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là còn gặp khó khăn trong việc áp dụng hệ thống INS vào đầu tháng 02 năm 2022. Qua đó, các đồng chí trong lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và công chức các Đội QLTT đã có những đề xuất, giải pháp kinh nghiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ. Những khó khăn, bất cập sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét cho ý kiến.

Đồng chí La Văn Bé, Q. Cục Trưởng (ngồi giữa) phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Ông La Văn Bé, Q. Cục trưởng đánh giá rất cao sự quan tâm theo dõi lắng nghe và ý kiến đóng góp, phát biểu của các đồng chí tham dự, hội nghị đã góp phần làm sáng tỏ các nội dung còn vướng mắc, bất cập đối với các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, do thời gian có giới hạn, chưa giải đáp hết các vướng mắc, Lãnh đạo Cục yêu cầu công chức và người lao động tiếp tục nghiên cứu sâu các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đúng quy định, quá trình áp dụng pháp luật nếu còn phát sinh, vướng mắc phải kịp thời tổng hợp, báo cáo về Cục để tổng hợp đề xuất cấp trên xem xét xử lý. Để bảo đảm thuận lợi trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trực tiếp trên nền tảng INS, Phòng TC-HC chủ trì phối hợp đề xuất mua sắm, trang bị các phương tiện, công cụ phục vụ tốt cho họat động công vụ./.

Võ Thị Tiệp
Cục QLTT tỉnh Bến Tre

Bình luận