Cục QLTT Bến Tre tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 05/10/2022, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện thủy nội địa mang biển số BTr-073… do ông B.A.T làm chủ, trên phương tiện đang vận chuyển 20.000 lít dầu DO 0,05S đang tiến hành bơm dầu sang phương tiện tàu cá mang biển số BT 986… tại tuyến sông thuộc ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tại Công văn số 470/CQLTT-NV ngày 21 tháng 6 năm 2022 và Công văn 677/CQLTT-NV ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường giám sát và kiểm tra, xử lý trong kinh doanh xăng dầu;

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện thủy nội địa mang biển số BTr-073… do ông B. A.T làm chủ. Trên phương tiện vận chuyển 20.000 lít dầu DO 0,05S đang tiến hành bơm dầu sang tàu cá mang biển số BT 986… tại tuyến sông thuộc ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với số lượng đã bơm sang tàu cá là 7.803 lít.

Qua kiểm tra phát hiện ông B.A.T có hành vi vi phạm sau:

- Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu thuê mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu nhưng không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng theo quy định. Cụ thể, phương tiện BTr-073… của ông B.A.T thực hiện vận chuyển xăng dầu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm dễ cháy, nổ.

Đội QLTT số 4, đã tiến hành lập biên bản vi phạm trình lãnh đạo Cục Quản lý thị trường đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi trên.

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.A.T với tổng số tiền phạt là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Ông B.A.T đã chấp xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh đang thực hiện bơm dầu từ phương tiện thủy nội địa biển số BTr-07… sang phương tiện tàu cá

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong thời gian tới Đội QLTT số 4 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, trong đó tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công thương và Công văn số 2105/TCQLTT-CNV ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công điện số 7322/CĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công thương về việc giám sát thực hiện cam kết, nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu;…

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu./.

Đội QLTT số 4
CỤC QLTT BẾN TRE

Bình luận