Chi bộ Văn phòng Cục QLTT Bến Tre tổ chức thành công Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Sáng ngày 31/10/2022, tại hội trường Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bến Tre, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Bến Tre tổ chức thành công Đại hội (điểm) nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy dự chỉ đạo đại hội; cùng với các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của đảng viên Chi bộ Văn phòng.

 

          Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 được Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan.

          Chi bộ Văn phòng có 12 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ vượt qua khó thăn, thách thức, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; Tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

          Báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022 đã khẳng định trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chỉ tiêu kế họach đề ra; Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét, đảng viên, công chức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm hơn; Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; Thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ; Quan tâm phân công nhiệm vụ các đồng chí chi ủy viên và đảng viên phù hợp; Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng cao, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ. Tổ chức  thực hiện kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu kế họach hàng năm; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, chi ủy phối hợp chặt chẽ với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo các Tổ Công đoàn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, họat động xã hội, từ thiện và chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết,  hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…

          Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; Triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trên 98%. Thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy Bến Tre; Có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gương điển hình tiên tiến.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội chi bộ và nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Văn phòng đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao trong thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có thuận lợi, song vẫn có khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh Bến Tre và ngành QLTT. Vì vậy, Chi bộ Văn phòng cần đặc biệt quan tâm lưu ý trong việc triển khai sâu sát các nhiệm vụ chính trị của mình. Việc ban hành nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Cơ quan, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đó, đại hội phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự để bầu ra chi ủy của nhiệm kỳ mới thực sự có năng lực, đủ mạnh để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng để tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm 2022-2025.

           Đồng chí La Văn Bé bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ tạo được sự đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh hơn.

    Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy (đứng trên bục) phát biểu chỉ đại đại hội

         Tại đại hội, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 03 đồng chí: Đỗ Tiến Long, Bí thư; Nguyễn Văn Duy, Phó Bí thư và Nguyễn Hoài Phong, Chi ủy viên.

Các đại biểu chính thức tại đại hội lần lượt bỏ phiếu bầu cử

           Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Chi ủy mới hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Chi ủy nhiệm kỳ 2002-2025 (Đ/c Đỗ Tiến Long, đứng giữa; Đ/c Nguyễn Văn Duy, Phó Bí thư, đứng bìa trái và

Đ/c Nguyễn Hoài Phong, đứng bìa phải) ra mắt và nhận nhiệm vụ, hạ quyết tậm trước đại hội

           Đại hội Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre, nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui và sự đoàn kết quyết tâm cao của toàn thể đảng viên chi bộ.

          Ngay sau đại hội (điểm) của Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết thúc, đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì cùng với các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy Chi bộ Văn phòng khóa mới và Bí thư các Chi bộ trực thuộc tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm cho các đại hội chi bộ còn lại. Nhìn chung, chi bộ có sự chuẩn tốt cho đại hội; Hình thức, nội dung của việc tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, đúng với trình tự chương trình đề ra, các văn kiện được trình bày đúng thể thức, bố cục theo hướng dẫn của cấp trên, nội dung báo cáo đánh giá sát với thực tế; Đại hội thống nhất đưa ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nghị quyết với phù hợp với thực tiễn tình hình của chi bộ trong giai đoạn tới; Cơ cấu tổ chức nhân sự được giới thiệu đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, việc bầu cử đúng với Quy chế bầu cử trong Đảng, chi ủy được đại hội bầu, là những đồng chí tái cử, có năng lực, kinh nghiệm hứa hẹn sẽ tiếp tục lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nghị quyết. Một số hạn chế tuy không ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và kết quả đại hội, nhưng cần rút kinh nghiệm là: việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 có tóm tắt nội dung, nhưng chưa thật sự ngắn gọn, cô đọng; Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội ở một vào nội dung có lúc còn chậm, nên ảnh hưởng về mặt thời gian của đại hội. Quá đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ phát huy những ưu điểm và rút kinh nghiệm về những hạn chế đã được chỉ ra tại đại hội điểm để tổ chức đại hội tại chi bộ mình đạt hiệu quả hơn nữa.

Nguyễn Thanh Phương
Cục QLTT Bến Tre

Bình luận