Bến Tre: Quy định thời gian bán hàng và dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Nhằm quy định chung một số nội dung trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014.

Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND gồm 03 chương và 13 điều, quy định cụ thể về Thời gian bán hàng; Quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng; Niêm yết thời gian bán hàng; Quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng và các trường hợp dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

-  Thời gian bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu: quy định doanh nghiệp chủ động nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 08 (tám) giờ trong một ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, ngày Tết). Song song đó, cũng khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký và mở cửa bán hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nhiều hơn thời gian tối thiểu trên.

-  Quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lần đầu, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải có văn bản đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương, việc gửi văn bản này qua đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc gửi trực tuyến qua kênh Zalo Official Account “Thông tin xăng dầu – Công Thương Bến Tre”. Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi về thời gian bán hàng đã đăng ký thì doanh nghiệp đăng ký thay đổi thời gian bán hàng. Quy trình đăng ký bán hàng và thay đổi thời gian bán hàng được quy định và thực hiện theo mẫu tại Quyết định này.

Niêm yết thời gian bán hàng: Doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm thực hiện niêm yết thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và bán hàng đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương. Bản niêm yết thời gian bán hàng rõ ràng, cụ thể và đặt tại nơi dễ nhận thấy trong phạm vi cửa hàng và thuận tiện cho quan sát của người mua hàng.

Ảnh niêm yết thời gian bán hàng tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định chi tiết các trường hợp dừng bán hàng; Quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây.

Võ Thị Tiệp
Phòng Thanh tra – Pháp chế Cục QLTT tỉnh Bến Tre

Bình luận