Bến Tre: Hội nghị Tổng kết năm 2022 và Hội nghị CBCC năm 2023 đã đánh giá Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều ngày 30/12/2022, tại trụ sở Cục QLTT Bến Tre, Lãnh đạo Cục QLTT Bến Tre phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy và sự có mặt của toàn thể công chức, người lao động. Hội nghị đã đánh giá Cục QLTT tỉnh Bến Tre tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tự kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022;  báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Cục QLTT Bến Tre và thống nhất đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 với nhiều chỉ tiêu phân đấu cao.

Đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng (đứng) phát biểu khai mạc trước hội nghị

 

Năm 2022, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, hạn chế do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, như: dịch bệnh, thiên tai, tình hình biến động phức tạp của thế giới, khu vực, nhiên liệu, giá cả,…nhưng thủ trưởng cơ quan đã có những giải pháp tốt nhất để tập trung lãnh đạo lực lượng QLTT nâng cao chất lượng tham mưu cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chương trình, kế hoạch theo từng chuyên đề cụ thể và được tổ chức  triển khai, thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch hoạt động năm của cơ quan và chỉ đạo của cấp trên. Trong năm, được Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre kiểm tra và kết luận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế họach của cấp trên đối với cơ quan, như: lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động ổn định, an tâm hơn trong công tác; công tác xây dựng bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ… được thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch; công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản được triển khai thực hiện chặt chẽ, điều hành dự toán ngân sách đúng quy định, đạt yêu cầu đề ra; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và thực hiện chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, ngày càng tốt hơn; chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng trụ sở Cục và Đội QLTT cơ động tỉnh Bến Tre được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định và đạt tiến độ; công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được được thực hiện có chiều sâu; công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được triển khai thực hiện thường xuyên, không để xảy ra vi phạm; hoạt động của tập thể lãnh đạo Cục và các Phòng, Đội QLTT trực thuộc tiếp tục được phát huy và duy trì tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các phong trào thi đua triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả cao, đặc biệt là các phong trào thi đua do Tổng cục QLTT phát động, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai có chất lượng, mang lại kết quả tích cực, trong năm được biểu dương, khen thưởng nhiều gương điển hình tiên tiến; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan luôn được bảo đảm;  công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về xăng dầu chặt chẽ, bảo đảm ổn định  cung, cầu  về xăng dầu; chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương ban hành nhiều kế họach, giải pháp tốt nhất để triển khai thực hiện công tác phối hợp, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả thị trường và chất lượng hàng hóa phục vụ nhân dân tốt hơn trong tình hình mới hiện nay. Thực hiện hòan thành xuất sắc bản cam kết của người đứng đầu đơn vị với lãnh đạo Tổng cục QLTT và triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các Cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QD-TCQLTT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục QLTT) được Cục QLTT Bến Tre đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (đạt 97/100 điểm). Như: Số vụ kiểm tra đạt 143,90% so với kế họach năm 2022, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 146,4% so với kế họach năm 2022. Tỷ lệ trị giá hàng hóa tiêu hủy năm 2022 trên trị giá hàng hóa tiêu hủy bình quân các năm 2019, 2020, 2021: đạt 154,4%.  

Bên cạnh đó, Cục QLTT tỉnh Bến Tre là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bến Tre (BCĐ 389 Bến Tre), tiếp tục tham mưu tốt với Ban Chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Kết quả tham mưu thực hiện đến tháng 12/2022 như sau: Tổng số vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là: 1.665 vụ/1.520 vụ (vượt 145 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đạt 109,53%), lập biên bản: 1.665 vụ; xử lý vi phạm hành chính: 1.265 vụ; số tiền phạt: 26.375.311.498 đồng/ 20.010.000.000 đồng (vượt 6.365.311.498 đồng so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đạt 131,80%), số tiền thu nộp ngân sách: 26.517.384.498 đồng (có thu tồn).

Ngoài ra, cơ quan triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các văn bản pháp luật có liên quan đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức đa dạng như: tổ chức họp mặt, hội thảo (02 cuộc), trực tiếp họp mặt tuyên truyền (04 cuộc/04 huyện với gần 800 người được mời dự), phát thanh tuyên truyền trên tất cả các Đài phát thanh của các huyện, thành phố; phóng sự trên Đài truyền hình và tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, trang thiết bị y tế, thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu khác ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bán tăng giá bất hợp lý, không đầu cơ găm hàng; Lựa chọn những sự kiện, vụ việc chủ yếu, nổi bật đăng gần 50 tin, bài, phóng sự,… nhằm tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của ngành QLTT, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xăng dầu, phát tờ rơi, dán áp phích, dán đường dây nóng …với tổng số 2.904 lượt cơ sở.

 Về công tác an sinh và hoạt động xã hội: Ban Lãnh đạo Cục đã chủ trì phối hợp triển khai thực hiện công tác xã hội, từ thiện góp phần cùng với tỉnh bảo đảm an sinh xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Vận động công chức, người lao động hưởng ứng đóng góp đầy đủ tất cả các loại quỹ do ngành, cấp trên và Tổ chức Công đòan phát động, như: Quỹ vì người nghèo, tình nghĩa, tình thương, vì trẻ thơ, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ hội chữ thập đỏ của tỉnh; tổ chức đi thăm hỏi, chăm lo tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của ngành, cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã về hưu nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh và của ngành QLTT với 02 đợt là 58 lượt cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã về hưu và nhân dịp ngày truyền thống của lực lượng QLTT, Cục QLTT cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho 12 cán bộ lãnh đạo của ngành QLTT Bến Tre nghỉ hưu qua các thời kỳ; phối hợp thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở một số xã một số xã khó khăn… Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan chủ trì phối hợp cùng UBND thành phố Bến Tre tổ chức trồng 1.000 cây xanh trên địa bàn thành phố Bến Tre. Tham gia Hiến máu nhân đạo tình nguyện (08 đồng chí  đủ tiêu chuẩn) với 2.050 ml máu…

Tổ chức, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi, hội thi: Trong năm, cơ quan đã tổ chức 03 đợt giao lưu bóng đá với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tham gia Đại hội thể thao do Công đòan Viên chức và Trung tâm thể thao tỉnh tổ chức đạt 03 giải ba, gồm bóng đá mini Nam, cầu lông cá nhân và cờ tướng. Tham gia giải DMS League năm 2022 do Tổng cục QLTT tổ chức, tham gia hội thi tiếng hát Karaoke do Cụm 4-Công đoàn viên chức tổ chức (giải khuyến khích cá nhân) và tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi khác do Đảng, chính quyền, Công đòan tổ chức.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong thời gian tới, hội nghị tập trung thảo luận tích cực, sôi nổi, cho nhiều ý kiến thiết thực về các giải pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu theo các dự thảo văn kiện; bàn sâu các giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ của Cục năm 2023 nhằm bảo đảm đạt kế họach đề ra.

Hình ảnh: Đồng chí Huỳnh Doãn Triết, Đội trưởng Đội QLTT Số 3 phát biểu thảo luận tại hội nghị.

 

Sau khi Đòan Chủ tịch tiếp thu ý kiến, giải trình các vấn đề mà đại biểu đã đóng góp, hội nghị tiến hành tổ chức bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 là 03 đồng chí, việc bầu cử đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với cơ cấu, tiêu chuẩn và tình hình thực tế của đơn vị.

Hình ảnh: đồng chí Đỗ Tiến Long, Trưởng Ban (đứng giữa) cùng với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt và hạ quyết tâm trước hội nghị

 

Hội nghị cũng đã tổ chức công bố kết quả thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2022

Hình ảnh: Đồng chí La Văn Bé, Quyền Cục trưởng (thứ 4 từ trái sang) vừa trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Công đòan cơ sở (thứ 5 từ trái sang) vừa trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn năm 2022

 

Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng, đại diện Đoàn Chủ tịch, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội nghị đã đánh giá Cục QLTT tỉnh Bến Tre tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị toàn lực lượng QLTT tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế khó khăn hòan thành xuất sắc nhiệm vụ  trong thời gian tới.

 

Cuối cùng, Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của lực lượng QLTT Bến Tre, khắc phục khó khăn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

 

Hội nghị Tổng kết năm 2022 và Hội nghị CBCC năm 2023 Cục Quản lý thị trường Bến Tre kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui và sự đoàn kết quyết tâm cao của toàn thể công chức, người lao động./.

Nguyễn Thanh Phương
Cục QLTT Bến Tre

Bình luận