Bến Tre: Đội QLTT số 4 giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy xuất bản phẩm là sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp

Ngày 28/7/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành giám sát việc tiêu hủy xuất bản phẩm là sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp.

Thực hiện Công văn số 457/QLTTBT-NV ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre về việc kiểm tra, xử lý vi phạm sách Giáo dục, xuất bản phẩm in lậu, giả, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh sách giáo dục, xuất bản phẩm in lậu, giả nhằm phục vụ cho năm học 2023-2024  trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra phát hiện xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng và buộc tiêu hủy 232 quyển sách giáo dục với một hộ kinh doanh.

Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55040063/QĐXP ngày 21/7/2023 của Đội Quản lý thị trường số 4, ngày 28/7/2023 Đội QLTT số 4 tiến hành tổ chức giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy 10 loại xuất bản phẩm (232 quyển sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp, không có hóa đơn chứng từ, xuất bản phẩm không phải do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành hoặc cho phép phát hành) của hộ kinh doanh HB. Hộ kinh doanh tiêu hủy sách vi phạm bằng cách dùng kéo cắt rời các quyển sách dưới sự giám sát của Đội QLTT số 4.

Hình ảnh giám sát hộ kinh doanh thực hiện việc tiêu hủy sách vi phạm

Để đảm bảo chất lượng sách phục vụ cho năm học 2023-2024 sắp bắt đầu. Đội QLTT số 4 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục QLTT, tiếp tục bám sát địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh xuất bản phẩm là sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp./.

Hồ Hiếu Thuận
CỤC QLTT BẾN TRE

Bình luận