Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 tại Cục QLTT tỉnh.

Ngày 14/10/2021, Đoàn kiểm tra QCDC, CTTG và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy Bến Tre do đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Cục QLTT Bến Tre. Dự và làm việc với Đoàn Kiểm tra có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Cục QLTT tỉnh.

        Đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra (ngồi giữa) và đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục QLTT (đứng phát biểu) tại buổi làm việc.

     Thực hiện Kế họach số 01-KH/BCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC), Công tác Tôn giáo (CTTG) và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy Bến Tre. Đoàn Kiểm tra QCDC, CTTG và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy, gồm có đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Liên đòan Lao động,Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp, Sở Nội vụ và một số thành viên khác của các đơn vị có liên quan đã đến loàm việc với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bến Tre. 

Đồng chí La Văn Bé, báo cáo tại buổi làm việc về kết quả lãnh đạo, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

     Tại buổi làm việc Đòan Kiểm tra đã nghe đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của Cục QLTT tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và hoạt động của cơ quan nói riêng. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và sự vào cuộc các đoàn thể chính trị-xã hội, nên việc thực hiện QDDC của Cục QLTT Bến Tre đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đảng ủy, Lãnh đạo Cục QLTT tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là cụ thể hóa và ban hành các kế họach, văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,… của Trung ương, của tỉnh Bến Tre về thực hiện QCDC ở cơ sở, như: Quyết định số 1043/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 của Cục QLTT về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cục QLTT tỉnh Bến Tre; Quyết định số 1044/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 của Cục QLTT về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Cục QLTT tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 482/KH-CQLTT ngày 12/7/2021 của Cục QLTT về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch số 656/KHPH-CQLTT-CĐCS ngày 08/9/2021 của Cục QLTT và Ban Chấp hành Công đoàn về phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 132-QĐ/ĐU ngày 19/8/2021 của Đảng ủy Cục QLTT về ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đảng viên, công chức, người lao động…

     Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan đã nâng cao được nhận thức và  phát huy tốt quyền làm chủ của đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định, về kỷ cương, kỷ luật và thực thi pháp luật, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động... Qua đó, đã thúc đẩy, làm thay đổi phong cách, lề lối làm việc tích cực, phòng ngừa tốt quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu và các hành vi sai trái khác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí La Văn Bé, báo cáo giải trình tại hội nghị

     Qua nghiên cứu báo cáo, xem xét các tài liệu, hồ sơ có liên quan và tổng hợp ý kiến của các thành viên Đòan Kiểm tra, ý kiến của các đồng chí tham dự buổi làm việc. Đồng chí Bùi Văn Bia, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá: thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy, lãnh đạo và các đoàn thể Cục QLTT Bến Tre triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được cụ thể hóa, xây dựng đầy đủ, hoàn thiện; vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan đã thực sự phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ; công khai, minh bạch trong các lĩnh vực theo quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm đến quyền làm chủ của đảng viên, công chức, người lao động. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác giám sát, phản biện của các đoàn thể đối với việc thực hiện QCDC cơ sở được đề cao, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong họat động của Cục QLTT, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Có thể nói đây là một trong những đơn vị dẫn đầu, tiêu biểu về công tác thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

     Đồng thời, đồng chí Bùi Văn Bia đề nghị trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh  tiếp tục phát huy những kết quả đã được; chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, khó khăn như: cán bộ, công chức chưa được tham gia lớp tập huấn DCCS do tỉnh tổ chức (do chưa được mời), sắp tới khi tỉnh tổ chức tập huấn sẽ mời cán bộ, công chức của Cục QLTT tỉnh tham dự để phát huy tốt hơn nữa việc thực hiện QCDC. Chú trọng biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở kết hợp với phong trào thi đua “Dân vận khéo” để nhân rộng, tạo sức lan tỏa, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của các tập thể, cá nhân nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Đồng chí La Văn Bé nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đòan Kiểm tra, tiếp tục phát huy tốt kết quả làm được và có giải pháp khắc phục một số tồn tại, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa QCDC ở cơ quan trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thanh Phương
Cục QLTT tỉnh Bến Tre

Bình luận