ĐẢNG ỦY CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẾN TRE LÃNH ĐẠO CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ, ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Năm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã tổ chức, thực hiện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đúng kế hoạch của Đảng ủy Cục đề ra và đúng quy định của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Kế hoạch số 254-KH/ĐU ngày 30/8/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre tổ chức, thực hiện tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong các ngày 31/10, ngày 10/11 và 11/11/2022 đúng kế hoạch của Đảng ủy Cục đề ra và đúng quy định của Đảng.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phúc, UV-BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre có 05 Chi bộ trực thuộc có 46 đảng viên (trong đó, có 44 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Trong các ngày 31/10, ngày 10/11 và 11/11/2022, 05 Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội của các chi bộ trực thuộc đã diễn ra theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng, nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Không khí trước, trong và sau đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Nội dung báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội đầy đủ, có trọng tâm, nhìn chung bám sát phương hướng nhiệm và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của 05 chi bộ. Việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Báo cáo kiểm điểm của các Chi ủy đương nhiệm, khẳng định những việc đã làm được, những việc chưa làm được; tìm ra nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ luôn bám sát nghị quyết của chi bộ và nghị quyết của Đảng ủy Cục để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre, kết quả các lĩnh vực công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và chuyên môn nghiệp vụ đều đạt kế hoạch đã đề ra và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn được các chi bộ thực hiện rất tốt trong các năm qua. Các Bí thư chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn, nghiệp vụ; từng đảng viên, công chức nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, công tác truyền thông, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, công đoàn viên luôn có những chuyển biến tích cực, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thảo luận của nhiều đại biểu tham dự đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác lãnh đạo đoàn thể cũng như góp ý tham luận, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Đ/c La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Q. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội trong từng đại hội chi bộ, đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã biểu dương những kết quả đạt được của 05 Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Phần lớn thời gian trong nhiệm kỳ bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp; tuy nhiên, cấp ủy các Chi bộ đã vượt qua khó khăn, đoàn kết thống nhất đã lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trở lên. Đồng chí đánh giá cao vai trò, năng lực của Bí thư các Chi bộ trong việc thực hiện công tác phối hợp với bộ phận Tổ chức Đảng và đảng vụ tham mưu với Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại của 05 Chi bộ như: Một số đảng viên còn thụ động và chưa phát huy gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Các Chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển đảng viên và công tác xây dựng Đảng; Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao công tác quản trị hành chính và tài chính, tham mưu công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt hiệu quả hơn, thích ứng với thời đại công nghệ 4.0. Đồng chí mong muốn các Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó mà 05 Chi bộ đã làm tốt trong những năm qua để xây dựng 05 Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Văn Phúc, UV-BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo

tại Đại hội Chi bộ Đội QLTT số 1 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và Đại hội tiến hành bầu Chi ủy chi bộ và chức danh Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 của các Chi bộ.

Đ/c Đỗ Tiến Long, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre, Bí thư Chi Bộ Văn phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy Cục và thông qua Quy chế bầu cử Chi ủy chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Đoàn Văn Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục QLTT Bến Tre, Bí thư Chi Bộ Đội QLTT số 1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phúc, UV-BTV Đảng ủy Cục và thông qua Quy chế bầu cử Chi ủy chi bộ Đội QLTT số 1 nhiệm kỳ 2022-2025

Chi ủy Chi bộ Văn phòng ra mắt nhiệm kỳ mới 2022-2025

Chi ủy Chi bộ Đội QLTT số 1 ra mắt nhiệm kỳ mới 2022-2025

Đ/c La Văn Bé, Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường Bến Tre tổ chức, thực hiện tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp. Kết quả, qua Đại hội của 05 chi bộ trực thuộc, có 03 chi bộ là Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Đội QLTT số 1 và Chi bộ Đội QLTT số 2 có Chi ủy chi bộ, có Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 chi ủy viên; có 01 chi bộ là Chi bộ Đội QLTT số 3 có Bí thư, 01 Phó Bí thư và có 01 chi bộ là Chi bộ Đội QLTT số 4 có Bí thư, không có Phó Bí thư.

Đại hội các Chi bộ diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025./.

Vi Tấn Phát
Cục QLTT Bến Tre

Bình luận