Kiểm tra, kiểm soát

Bến Tre triển khai công tác thanh tra chuyên ngành năm 2023

Ngày 16/5/2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành thanh tra trực tiếp tại 01 Công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.