Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường Bến Tre: thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm phải được kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá, ngừng bán xăng dầu khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép…, Cục Quản lý thị trường Bến Tre đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân trên địa bàn, góp phần bảo đảm xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.