Kiểm tra, kiểm soát

Bến Tre: Quy định thời gian bán hàng và dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Nhằm quy định chung một số nội dung trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.