Hoạt động

Bến Tre: Đội QLTT số 4 giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy xuất bản phẩm là sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp

Ngày 28/7/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành giám sát việc tiêu hủy xuất bản phẩm là sách giáo dục không có nguồn gốc hợp pháp.