Chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: 114 Hùng Vương, Phường 2, Phường 2, Bến Tre

Điện thoại: 0275 3816 353 - 0275 3810 982

Website: http://bentre.dms.gov.vn/