Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 và tăng cường công tác hậu kiểm An toàn thực phẩm.

Đội QLTT số 3 triển khai công tác hậu hiểm An toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.