QLTT BẾN TRE

CORONA
10/02/2020

KIỂM TRA KHẨU TRANG

CORONA
10/02/2020

KIỂM TRA KHẨU TRANG

Hoạt động kiểm tra kiểm soát
26/05/2020

17/4/2020

Hoạt động kiểm tra kiểm soát
26/05/2020

17/4/2020

Hoạt động kiểm tra kiểm soát
26/05/2020

22/4/2020

Hoạt động kiểm tra kiểm soát
26/05/2020

22/4/2020

28-5-2020
02/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC QLTT BẾN TRE NHIỆM KỲ 2020-2025

28-5-2020
02/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC QLTT BẾN TRE NHIỆM KỲ 2020-2025

28-5-2020
02/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC QLTT BẾN TRE NHIỆM KỲ 2020-2025

28-5-2020
02/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC QLTT BẾN TRE NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ
30/07/2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

HỘI NGHỊ
30/07/2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo
14/09/2020

Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo

Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo
14/09/2020

Tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo

Tiêu hủy hàng hóa
14/09/2020

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa
14/09/2020

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa
14/09/2020

Tiêu hủy hàng hóa

Kiểm tra bột ngọt
14/09/2020

Kiểm tra bột ngọt

Kiểm tra bột ngọt
14/09/2020

Kiểm tra bột ngọt

Giấy giả An An
14/09/2020

Giấy giả An An

Giấy giả An An
14/09/2020

Giấy giả An An

Dán áp phích tuyên truyền
14/09/2020

Dán áp phích tuyên truyền

Dán áp phích tuyên truyền
14/09/2020

Dán áp phích tuyên truyền

HỘI NGHỊ 389
19/10/2020

HỘI NGHỊ 389

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021 CỦA CỤC QLTT BẾN TRE
31/12/2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021 CỦA CỤC QLTT BẾN TRE

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021
31/12/2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021
31/12/2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2021

Hội nghị CBCC
04/01/2021

Hội nghị CBCC

Hội nghị CBCC
04/01/2021

Hội nghị CBCC

Hội nghị CBCC
04/01/2021

Hội nghị CBCC

Hội nghị CBCC
04/01/2021

Hội nghị CBCC

HỘI NGHỊ 389
30/01/2021

HỘI NGHỊ 389

HỘI NGHỊ 389
30/01/2021

HỘI NGHỊ 389

HỘI NGHỊ 389
30/01/2021

HỘI NGHỊ 389

CHÚC TẾT 2021
08/02/2021

CHÚC TẾT 2021

CHÚC TẾT 2021
08/02/2021

CHÚC TẾT 2021

Album được xem nhiều nhất